Strona w przygotowaniu.

Adres strony http://andrzej.briske.pl/
Mój nowy numer telefonu w sieci Orange +48 516-088-225, w sieci Play +48 535-520-007.